Check25.000+ mensen aan hun droombaan geholpen

Check73% groeit door naar een vaste baan

Waar ben je naar op zoek?

Verzuimprotocol

Vind hier alle informatie over wat je moet doen wanneer je ziek bent én wanneer je weer beter bent.

  • Home
  • Verzuimprotocol
  • Home
  • Verzuimprotocol

1. Ik ben ziek

Wat vervelend dat je ziek bent. Beterschap! NasWerkt en je werk moeten natuurlijk wel weten dat je vandaag niet kunt komen. Dit houdt in dat je twee telefoontjes moet plegen voordat je weer onder de wol kunt en verder uit kan zieken.

1.1 Ziekmelden bij NasWerkt

Bij ziekte meld je je op de eerste ziektedag voor aanvang van de dienst telefonisch ziek bij NasWerkt op telefoonnummer: 024 – 7200944. Dit kan elke dag tussen 08:30 en 10:00 uur. Ziekmeldingen via e-mail, sms, WhatsApp, voicemail of via een collega worden niet geaccepteerd.

1.2 Ziekmelden bij je leidinggevende

Bel uiterlijk één uur voor aanvang van jouw shift ook je leidinggevende om je ziek te melden. Word je ziek tijdens werktijd, dan meld je je persoonlijk af bij je direct leidinggevende. Je bent niet verplicht om medische informatie te verstrekken aan je leidinggevende bij je ziekmelding.

1.3 Zorg dat je bereikbaar bent

Je contactpersoon van NasWerkt, leidinggevende, de adviseur verzuim en de bedrijfsarts moeten je (telefonisch) kunnen bereiken tijdens werktijden. Daarbij kunnen ze je tijdens je werktijden op je verblijfadres bezoeken. Geef elke wijziging van je adres of telefoonnummer direct door aan je contactpersoon bij NasWerkt. Als je tijdens je verzuim naar het buitenland wilt, dan moet je leidinggevende hier toestemming voor geven.

2. Terwijl je ziek bent

2.1 Bedrijfsarts

Indien nodig ontvang je een oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Bij verhindering meld je dit direct bij je leidinggevende, zodat de afspraak door je werkgever geannuleerd kan worden. Je werkgever kan uiterlijk 48 uur van tevoren de afspraak kosteloos annuleren. Als de afspraak niet op tijd is geannuleerd, kan je werkgever de kosten op jou verhalen.

Wettelijk gezien stelt de bedrijfsarts uiterlijk in de zesde week een probleemanalyse op en geeft advies over de te nemen stappen tot herstel en werkhervatting. Het accent ligt hierbij op de arbeidsmogelijkheden. Bij (langdurig) verzuim zal de bedrijfsarts periodiek advies geven over de arbeidsmogelijkheden. Afspraken bij de bedrijfsarts worden ingepland in overleg met je werkgever en de casemanager van Uitgedokterd.

2.2 Re-integratie en werkhervatting

Uiterlijk in de achtste verzuimweek wordt er een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd. De afspraken worden vastgelegd en de rapportages worden door jou en je werkgever ondertekend. De adviseur verzuim vervult de rol van casemanager tijdens de verzuimperiode en adviseert jou en jouw werkgever over de re-integratie.

3.1 Ik ben beter

3.1 Betermelden na kort verzuim

Fijn dat je weer beter bent! Zodra je weer aan het werk kunt bel je NasWerkt op telefoonnummer: 024 – 7200944. We kijken dan samen naar jouw werkplanning en wanneer je weer ingepland kunt worden. Bel hierna ook je direct leidinggevende om door te geven dat je weer aan het werk gaat.

3.2 Betermelden na langdurige afwezigheid

Wanneer je in staat bent je werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te hervatten, dan meld je dit bij je leidinggevende. Samen met je leidinggevende maak je – als dit van toepassing is – een werkhervattingsplan waarin je afspraken maakt over aangepaste of vervangende werkzaamheden en opbouw naar volledig herstel. Wanneer je 100% hersteld bent voor eigen werk, overleg je met je leidinggevende over de herstelmelding.