Check25.000+ mensen aan een baan geholpen

Waar ben je naar op zoek?

Ziek

Hoe moet je je ziekmelden en wat krijg je eigenlijk uitbetaald tijdens ziekte? Het antwoord op deze en andere vragen vind je hieronder!

Hoe moet ik me ziekmelden?

Bij ziekte meld je je op de eerste ziektedag voor aanvang van de dienst telefonisch ziek bij NasWerkt op telefoonnummer: 024 – 7200944. Dit kan elke dag tussen 08:30 en 10:00 uur. Ziekmeldingen via e-mail, sms, WhatsApp, voicemail of via een collega worden niet geaccepteerd.

Bel uiterlijk één uur voor aanvang van jouw shift ook je leidinggevende om je ziek te melden. Word je ziek tijdens werktijd, dan meld je je persoonlijk af bij je direct leidinggevende. Je bent niet verplicht om medische informatie te verstrekken aan je leidinggevende bij je ziekmelding.

Hoe moet ik me beter melden?

Fijn dat je weer beter bent! Zodra je weer aan het werk kunt bel je NasWerkt op telefoonnummer: 024 – 7200944. We kijken dan samen naar jouw werkplanning en wanneer je weer ingepland kunt worden. Bel hierna ook je direct leidinggevende om door te geven dat je weer aan het werk gaat.

Waar kan ik het verzuimprotocol vinden?

Tijdens het ontvangen van jouw contract bij NasWerkt heb je in de Mijn NasWerkt omgeving ook het verzuimprotocol van NasWerkt gekregen. Het verzuimprotocol is ook altijd beschikbaar via de website. 

Hoe moet ik ziekte verwerken in mijn urendeclaratie?

Dit hoef je zelf niet te doen. Je vult in jouw urendeclaratie alleen je gewerkte uren en eventuele vakantie uren in. NasWerkt zorgt voor een correcte verwerking van de ziekte uren. 

Wat krijg ik uitbetaald tijdens ziekte?

Als je ziek bent dan krijg je het gemiddelde aantal gewerkte uren van de afgelopen 13 weken uitbetaald. De ziekmelding begint met één wachtdag, waarvoor je geen ziektegeld ontvangt. Voor de overige dagen dat je ziek bent ontvang je 90% van het uurloon.